happy Lifetime : wat is het ?

De formule van verkoop op lijfrente zowel voor de verkoper als de koper minder strikt maken – dat is de bedoeling van de nieuwe Happy Lifetime-formule! Het kan bovendien worden gezien als een vorm van investering, zowel voor de verkoper als de koper.

VOORDELEN ZOWEL VOOR DE VERKOPER ALS VOOR DE KOPER

De verkopende eigenaar sluit een financiële transactie en herkrijgt de waarde van zijn eigendom, verhoogd met een meerwaarde.

Het heeft echter ook een groot aantal voordelen voor de koper. Hij voorkomt problemen in verband met leegstand, hij heeft een huurder die het huis en de omgeving al kent en is dankzij de levenslange huurovereenkomst verzekerd van de rentabiliteit.

HAPPY Lifetime IS NIET HETZELFDE ALS op lijfrente

Bij een traditionele verkoop op lijfrente verplicht de koper zich ertoe tot het moment van zijn overlijden een jaarlijks, driemaandelijks of maandelijks bedrag over te maken aan de verkoper. Bij de formule hoort vaak een zogenaamd „bouquet”, dat door de koper aan de verkoper wordt betaald bij ondertekening van de overeenkomst en dat bestaat uit een vast bedrag van normaal gesproken 10% tot 30% van de waarde van het vastgoed.

Happy Lifetime kent minder beperkingen en stelt de verkoper in staat de volledige waarde van zijn eigendom te herkrijgen en er gewoon in te blijven wonen, terwijl de koper tot het moment van overlijden of vertrek van de verkoper verzekerd is van een regelmatig inkomen waarvan de hoogte bij de transactie is overeengekomen.

    IK BEN GEÏNTERESSEERD

    A.u.b. contact opnemen voor:

    happy viager happy Lifetime : wat is het ?

    [sibwp_form id=1]