Happy Lifetime : Hoe werkt het?

Happy Lifetime kan worden beschouwd als een traditionele vastgoedtransactie. De eigenaar verkoopt hierbij aan een koper een vastgoed met een iets lagere waarde dan die op de vastgoedmarkt. Waarom lager? Omdat de huurder in het pand blijft wonen en de verkoper verzekerd is van een regelmatige huurbetaling. Het bedrag van de betaling is overeengekomen en vastgelegd in een huurovereenkomst.

HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?

BEZOEK VAN HET PAND

Evenals bij een traditionele verkoop, en als alles goed verloopt, bezoeken verschillende kandidaat-investeerders het huis of appartement en brengen meteen daarop een bod uit. De eigenaar kan de biedingen vergelijken en het bod kiezen dat hem als eigenaar het best past.

HET AANKOOPBOD

Wanneer een kandidaat-koper extra tijd wenst om bijvoorbeeld een lening te krijgen, kan de koper hem voorstellen een optie op het vastgoed te nemen. Hij verplicht zich hiermee tegenover de kandidaat-koper het huis gedurende een bepaalde periode niet aan iemand anders te verkopen. Voor de veiligheid heeft het de voorkeur deze optie op schrift te stellen.

DE VOORLOPIGE VERKOOPOVEREENKOMST

Bent u tot een overeenkomst gekomen? In dat geval tekenen beide partijen de voorlopige verkoopovereenkomst, waarbij wordt bemiddeld door onze vastgoedmakelaar of de notaris. Als experts in vastgoed, stellen wij het ontwerp van de voorlopige verkoopovereenkomst op en leggen dat voorafgaand aan ondertekening voor aan de notaris van de verkoper.

happy viager Happy Lifetime : Hoe werkt het?
happy viager Happy Lifetime : Hoe werkt het?

DE NOTARIËLE AKTE

Uiterlijk vier maanden na de overeenkomst stelt de notaris de notariële akte op. We noemen dit het verlijden van de akte. De beide partijen kunnen hiervoor een gemeenschappelijke notaris overeenkomen, maar elk kan de zijne behouden. De notaris verifieert dat de overeenkomst aan alle voorwaarden voldoet. Vervolgens betaalt de koper het bedrag van de aankoopprijs.

ONDERHANDELING EN ONDERTEKENING VAN DE HUUROVEREENKOMST

De levenslange huurovereenkomst wordt dezelfde dag ondertekend. Net als bij een gewone huurovereenkomst komen de verkoper en koper het bedrag van de te betalen huur overeen in een levenslange huurovereenkomst. Deze laatste wordt bij de notaris opgemaakt. De overeenkomst wordt beëindigd op het moment van overlijden van de huurder of in geval van vervroegde ontbinding door de laatstgenoemde.

    IK BEN GEÏNTERESSEERD

    A.u.b. contact opnemen voor:

    [sibwp_form id=1]