Happy Lifetime – De verschillende transactiefasen

Over het algemeen is een HAPPY LIFETIME-verkoop vergelijkbaar met een traditionele onroerendgoedtransactie. Zodra de marketingprijs en -strategie zijn bepaald, begint het bezichtigingsproces om goede kopers te vinden, die geïnteresseerd zijn in uw woning en met ons de waarde ervan overeenkomen door middel van formele biedingen. Het is dan een kwestie van deze kopers met elkaar vergelijken en eventueel met elkaar laten concurreren. Maar wat gebeurt er als een bod eenmaal is geaccepteerd?

1. De optie

Een bod is soms afhankelijk van de afronding van bepaalde voorwaarden. Aan deze voorwaarden, opschortende voorwaarden genoemd, moet worden voldaan om de verkoop te voltooien. Een veel voorkomend voorbeeld is de opschortende kredietvoorwaarde, die de koper beschermt en hem in staat stelt zijn bod binnen 30 dagen in te trekken als hij geen hypotheekovereenkomst kan vinden. Het is een gedetailleerde kwestie, maar deze tussenstap laat niettemin zien dat het op de hoogte zijn van de leencapaciteit van geïnteresseerden in uw woning van cruciaal belang is, om ervoor te zorgen dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

3. De verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst is een essentieel document dat moet worden opgesteld door uw makelaarskantoor of uw notaris en de ondertekening ervan is de volgende stap die de koper en de verkoper definitief zal binden. Na ondertekening kunnen de partijen feitelijk niet meer van gedachten veranderen: alle informatie moet daarom vóór de ondertekening zijn geanalyseerd en dit document moet met de grootste zorg worden opgesteld.

4. De notariële akte

Uiterlijk vier maanden na ondertekening van de verkoopovereenkomst maakt de notaris de notariële akte op. Tijdens deze periode van 4 maanden zal er veel administratieve research plaatsvinden, en de akte zelf worden opgesteld. Op de dag van ondertekening zal de notaris de notariële akte voorlezen aan de partijen, de inhoud toelichten en overgaan tot ondertekening. Tijdens deze stap zal de verkoper de vruchten van zijn verkoop zien.

4. Ondertekening van levenslange huurovereenkomst

De enige stap die de HAPPY LIFETIME-verkoop onderscheidt van een klassieke verkoop, is het ondertekenen van de levenslange huurovereenkomst die de HAPPY LIFETIME-overeenkomst afrondt. Aangezien de koper en de verkoper het bedrag van de te betalen huur al via hun makelaar hebben afgesproken, is dit slechts een formaliteit. Dit huurcontract zal niettemin worden ondertekend in het bijzijn van een notaris om de authenticiteit ervan te garanderen. Het contract eindigt op het moment van overlijden van de huurder of bij tussentijdse opzegging door de huurder. Daarnaast kan, als het huurcontract daarin voorziet, de levenslange huurovereenkomst ook door de verhuurder worden opgezegd.

En u? In welke verkoopsfase zit u? Kunnen wij u helpen?
02 241 21 21 – info@happy-lifetime.be

SCHATTING – 3D-BEZOEKEN – VERKOOP – VERHUUR – HAPPY LIFETIME

[sibwp_form id=1]