Alles tegelijk hebben met HAPPY LIFETIME

Dat is het grootste voordeel van de HAPPY LIFETIME verkoop: het waarom van deze methode en het antwoord op een specifieke behoefte. Welke behoefte? Die om snel te beschikken over het volledige aanzienlijke kapitaal zodat u de middelen heeft om optimaal te genieten van de rest van het leven en om te schenken terwijl thuis, het oude vertouwde thuis behouden blijft. Dat alles met behoud van financiële zekerheid, zonder zich zorgen te maken over een gedwongen verhuizing naar een verzorgingstehuis of een flat met exorbitant hoge servicekosten.

Evenals bij een traditionele verkoop, sluiten twee partijen bij een HAPPY LIFETIME verkoop een overeenkomst over de verkoopprijs die in zijn geheel aan de verkoper moet worden voldaan op het moment dat het definitieve verkoopcontract wordt ondertekend. Het bijzondere aan deze formule bestaat uit de gelijktijdige ondertekening door de verkoper en de aankoper van de levenslange huurovereenkomst tegen vooraf overeengekomen voorwaarden, op hetzelfde moment als de verkoop van het pand. Dankzij deze levenslange huurovereenkomst kan de verkoper de rest van zijn leven doorgaan zoals hij dat gewend is in zijn eigen omgeving, terwijl hij een financieel kapitaal tot zijn beschikking heeft.

HAPPY LIFETIME heeft ook het voordeel dat men niet hoeft te hopen op het overlijden van iemand om er profijt van te hebben. In dit geval leidt de HAPPY LIFETIME verkoop zoals we hebben gezien tot een goede relatie waarin het voordeel wordt gerealiseerd tijdens het leven van beide partijen. In feite is het zo dat hoewel het pand tot aan de dood van de verkoper niet ter beschikking aan de aankoper wordt gesteld, het lange leven van de eerste het meeste voordeel oplevert voor de aankoper.

Wilt u ook uw huis behouden terwijl u wel de verkoopprijs incasseert? 02 241 21 21 – info@happy-lifetime.be

SCHATTING – 3D-BEZOEKEN – VERKOOP – VERHUUR – HAPPY LIFETIME

[sibwp_form id=1]